Previous
Next
Çfarë ofron mladipretpriemaci.mk?

NDIHMË NË ÇDO HAP PËR REALIZIMIN E IDESË SUAJ TË BIZNESIT

  • Mundësia për grumbullimin e mjeteve financiare për formimin e ndërmarrjeve të reja sociale rinore
  • Mundësi për të promovuar idetë tuaja për sipërmarrje sociale rinore para publikut ndërkombëtar
  • Një burim për ndërmarrjet e reja dhe ekzistuese sociale
  • Mundësi për punëtori, webinare dhe trajnime

INICIATIVAT

Raised: 1,000den
10.00%
Goal: 10,000den
0 Days Left
Raised: 3,450den
13.80%
Goal: 25,000den

Pyetjet e bëra më shpesh

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar në çdo hap të krijimit të profilit në mladipretpriemaci.mk!

mladipretpriemaci.mk paraqet platformë që shërben për mbledhjen e fondeve në formë të crowdfunding për idetë për themelimin e ndërmarrjeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Mund të regjistrohet çdo iniciativë/ide biznesi që а) ka një strukturë drejtuese të përbërë nga 2/3 të rinj të moshës 15-29 vjeç; ose б) punëson ose angazhon të rinj të moshës 15-29 vjeç ose в) një ndërmarrje sociale që ndikon drejtpërdrejt dhe krijon përfitime për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç.

Të gjitha nismat do të miratohen për 7 ditë pune. Nëse ka numër të madh të iniciativave të ardhura, KRNM-ja, rezervon të drejtën për të zgjatur këtë afat.

Fushatat më efektive për crowdfunding janë ato që janë të shkurtra, të qarta dhe koncize, prandaj rekomandohet që fushata për mbledhjen e mjeteve financiare të mos zgjasë më shumë se një muaj.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. View more
Прифаќам/Accept